Skydda Din Putsfasad: Så Förebygger Du Kostsamma Skador

Lär dig hur du förebygger kostsamma skador på din putsfasad genom regelbunden inspektion, rätt materialval och tidiga reparationer. En guide för villaägare.

Att äga en villa med putsfasad är en stor investering, och som med alla investeringar är det viktigt att skydda den. En putsfasad kan hålla upp till 50 år, men det kräver regelbunden underhåll och förebyggande åtgärder. I den här artikeln går vi igenom hur du kan upptäcka och förebygga småskador innan de blir stora problem som kan leda till kostsamma reparationer.

Förebyggande Åtgärder:

  • Årlig Inspektion: Det första steget i att förebygga större skador på din putsfasad är att genomföra en årlig inspektion. Detta ger dig möjlighet att upptäcka eventuella småskador innan de blir större problem.
  • Kännedom om Vanliga Skadeområden: Var extra uppmärksam på vanliga skadeområden som vid fönsterbleck, altaner och smidesräckens infästningar. Dessa är platser där skador oftast uppstår. Ytterligare ställen där skador kan uppstå inkluderar altaner och balkonger, som ofta är i nivå med putsfasaden och därmed kan leda till fukt- och frysskador.
  • Sök Expertis vid Osäkerhet: Om du under din inspektion upptäcker skador och är osäker på deras omfattning, är det rekommenderat att söka professionell expertis. En kvalificerad expert kan bedöma skadans omfattning och ge råd om hur du bäst går vidare med förebyggande åtgärder.

Materialuppbyggnad av Putsfasader:

En putsfasad består av olika skikt av putsbruk som ska samverka med varandra. Det är därför av största vikt att analysera dessa skikt och laga eventuella skador med samma materialuppbyggnad som de gamla skikten har. Detta är en komplicerad uppgift för den som inte är insatt i ämnet, och det är därför rekommenderat att ta professionell hjälp för att analysera putsfasadens materialskikt. Vid reparationer ska man eftersträva att använda material som avvägs efter putsfasadens materialsammansättning. Användning av fel material kan leda till sprickbildning och andra komplikationer, som i sin tur kan försvåra och fördyra framtida renoveringsarbeten.

Läs mer om putsfasaders materialuppbyggnad

Kostnader för Fasadreparationer:

Att inte ta hand om din putsfasad kan leda till mycket höga kostnader i framtiden. En fullständig renovering av en putsfasad kan kosta upp till 500.000 kronor, och att uppföra en helt ny putsfasad kan kosta upp till en miljon kronor, naturligtvis beroende på fasadens storlek. Det är därför av yttersta vikt att förebygga skador genom regelbunden inspektion och underhåll. Att reparera småskador i tid kostar oftast en bråkdel jämfört med de summor som kan uppstå vid större reparationer eller renoveringar.

Sammanfattning:

För att skydda din investering och undvika kostsamma reparationer i framtiden är det viktigt att regelbundet inspektera och underhålla din putsfasad. Genom att vara uppmärksam på vanliga och ytterligare skadeområden, och genom att söka professionell rådgivning när det behövs, kan du förebygga större problem och säkerställa att din fasad förblir i toppskick.