Snurra Rätt på Saken: Hur Felaktigt monterade stuprör kan kosta dig dyrt

Upptäck varför felaktigt monterade stuprör kan leda till kostsamma reparationer för husägare, och lär dig hur du kan undvika dessa fallgropar.

Många husägare är okunniga när det kommer till skötsel av sina fastigheter. Detta genererar onödiga reparationskostnader. Kostnader som många gånger kan undvikas med enkla åtgärder om de utförs i tid.

Orsaker och Konsekvenser

Felaktigt monterade stuprör är inte ett estetiskt problem, utan snarare ett resultat av okunskap. Många husägare och till och med vissa hantverkare kan felaktigt tro att falsen på stupröret bör vara vänd inåt för att ”dölja” den. Denna missuppfattning kan leda till dyra och onödiga reparationskostnader:

  • Stopp och isbildning vintertid: Om du får stopp i ett stuprör vintertid kan vattnet frysa. Vatten som fryser expanderar i volym och det resulterar i att stupröret sprängs och falsen på stupröret öppnar sig och börjar läcka. Om du då har ett felaktigt monterat stuprör, där falsen är vänd inåt, kan detta leda till att is och vatten rinner ut och orsakar skador på fasaden samt fuktbelastar husgrunden.
  • Fuktskador på fasaden: Det är en ansenlig mängd vatten som kommer från taket som ska ledas bort via hängrännor och stuprör. Detta kan leda till att mycket vatten rinner längs fasaden, vatten som kan tränga in i fasaden och orsaka fuktskador, vilket kan vara mycket dyrt att reparera.
  • Belastning på husgrunden: Om vatten rinner ner längs fasaden, från läckande stuprör kan det också belasta husgrunden med mycket vattenmängder.

Lösningar

  • Justera svepen: Om du märker att stuprören är felmonterade behöver du lossa på svepen och vända dem rätt med falsen utåt.
  • Använd Rätt Utrustning: För tvåvåningshus, använd en rullställning för att utföra arbetet säkert.
  • Anlita en Expert vid Höjdrädsla: Om du har svårt för höjder, anlita en kvalificerad hantverkare.

Sammanfattning

Felaktigt monterade stuprör kan leda till kostsamma reparationer. Genom att vara medveten om hur stuprören ska monteras och vilka säkerhetsåtgärder som bör vidtas, kan du undvika dessa problem och spara både tid och pengar.