Gammal fasadputs och underhållsarbete.

Gammal och sliten fasadputs men ändå vacker på sitt eget sätt.

Fasadputs med putsnedfall och sprickor. Väderbiten fasad som tappat sin forna lyster. Detta känns inte så trevligt att mötas av när man kommer hem. Dom vanligaste skadorna man får i en fasadputs är just dessa men för det mesta så går det också att åtgärda dessa problem. Sprickor i fasadputsen orsakas i dom flesta fall av att den bakomvarande konstruktion rör på i sig.  Äldre typer av fasadputser kräver mycket kunskap om gamla renoveringsmetoder. Sprickor kan också uppkomma på grund av att huset satt sig men kan också uppkomma lättare för att man blandat olika typer av putsbruk.

I många fall kan ett företag som arbetar med mur och puts åtgärda dom lokala skador som finns i putsen för att sedan avfärga fasadputsen med passande ytskiktsputs eller färg. Detta förutsätter förstås att övrig fasadputs fortfarande är i bra skick. Dom flesta av oss kommer aldrig i kontakt med putsbruk överhuvud taget så det är klart att det blir många tankar omkring detta. Måste jag ta bort all fasadputs och börja om på nytt eller kan jag bara laga det som är trasigt och färga just dessa partier. Visst kan man göra en mindre nödrenovering även om fasaden inte blir så fin att titta på när putsen ser lite lapp och lagad ut. Men det är ändå bättre att putsa i skador än låta det vara öppet för väder och vind med risk för att vatten tränger in i den bakomliggande konstruktionen. Har man då också puts på trästomme så förekommer risk för rötskador.

I samband med att man lagar dessa skador kan man också försöka lista ut vad det är som orsakat att dessa skador i från början och försöka åtgärda dessa problem. Exempelvis en läckande hängränna som läcker ut vatten på fasadputsen.

Regelbundna kontroller av sin fastighet.

Arbetar man med ett förebyggande underhåll så är det klart att det lönar sig längden. Detta gäller naturligtvis hela fastigheten. Och det är inte heller så svårt eller krångligt. Några enkla tips kan vara att besöka taket och titta runt om man ser något avvikande. Byta ut trasiga tegelpannor och samtidigt titta på plåtbeslagen. Se över hängrännor och stuprör även fönsterblecken ska man kontrollera. Regelbundna kontroller och åtgärder gör att man oftast slipper dyra akuta överraskningar.

Utöver detta vill man ju också bevara det ekonomiska värdet i fastigheten då oftast stora investeringar har gjorts i det egna boendet.

Var noga med putsmaterial och fasadfärgen så det blir rätt.

Man ska vara noga med när man utför putslagningar så att man får rätt typ av murbruk. Bor man i ett reveterat hus där man ska utföra en fasadrenovering eller putslaga lokalt så bör man använda sig av ett kalkbruk till exempel. Använder man sig av fel putsbruk så kan det spricka upp och lossna i från fasaden. Även färgen som man ska måla med har betydelse. Färger som är för täta på putsade fasader ska man undvika. Många gånger har den lokala färgaffären inte tillräckligt med kunskap om hur en fasadputs fungerar och oavsiktligt levererar fel färg. När man väl målat med fel färg på en fasadputs är detta mycket krångligt att ta bort. Är man minsta osäker kan man och bör konsultera en specialist inom fasadputs så man får hjälp med vilket material man behöver.

Putsade fasader i Stockholm.

Fasader som är putsade kan vara otroligt vackra. Stuckatur och listverk som är otroligt detaljerade. Går man runt och tittar i Stockholm så inser man vilka fantastiska äldre byggnader vi har. Man förstår också vilken enorm yrkesskicklighet dom gamla murarna hade på den tiden. Även med dagens moderna maskinpark är detta svårt att utföra. Gamla byggnader med fasadputs har också en speciell charm som nyproducerade fastigheter har svårt att uppnå.